تصاویری از دومین جشنواره آئین امامدر(شیردوشان) شهر دیباج

 

به حول وقوه ی الهی دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج با استقبال پر شور وبی شمار مردم شهر دیباج وشهر هایی ازسراسر ایران      برگزار شد.

 

مجری جشنواره : آقای حامدی (صدا وسیمای استان سمنان)

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

سخنرانی آقای مجد (فرماندار شهرستان دامغان)

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

سخنرانی دکتر رستمیان (نماینده مردم شهرستان دامغان درمجلس شورای اسلامی)

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

اجرای موسیقی های محلی

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

بازدید از موزه مردم شناسی

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

آئین شیردوشان

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

 

بازدید از غرفه ها

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

دومین جشنواره آئین امامدر (شیردوشان) شهر دیباج

/ 0 نظر / 97 بازدید