قسمتی از نامه رهبر به جوانان اروپا و آمریکای شمالی
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٠   کلمات کلیدی: قسمتی از نامه رهبر به جوانان اروپا و آمریکای شمالی

قسمتی از نامه رهبر به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نان اروپا و آمریکای شمالی